Kontakty

Mgr. Romana Karták

vedoucí azylových domů a sociální pracovnice
Tel: 732 122 071     ~hzk4Z2cWkGk1YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Jana Kohoutová

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Tel: 732 140 224     58AkO9e%-nGy.Z4WHiEkT65l4-rhT65j4mnhTj

Martin Košťál

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Tel: 732 140 224     88EDZ.2c-lGk2YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb