CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Charita Sobotka je účelovým zařízením římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou registrovaným u Ministerstva kultury ČR od 30. 3. 1992. Současně tvoří základní složku Diecézní charity Litoměřice, která jako součást Charity ČR je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Od roku 2010 jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Registrace sociálních služeb: Charita Sobotka má dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách registrovány tyto sociální služby:

Domov pokojného stáří Libošovice(identifikační číslo 5894253)

Charitní pečovatelská služba Libošovice(identifikační číslo 1356155)

Název: Charita Sobotka

Adresa: Libošovice 39, 507 44 Libošovice

Korespondenční adresa: Libošovice 39, 507 44 Libošovice

Statutární zástupce: Bc. Denisa Samková, DiS., ředitelka organizace

Kontakt: 493 571 156, 602 166 584

E-mail: och@sobotka.charita.cz,  denisa.samkova@sobotka.charita.cz

Bankovní spojení: 1092873339/0800 ČS Jičín

IČO: 444 77 309

ID datové schránky: 3uxa3en

Webové stránky: www.sobotka.charita.cz

Organizační struktura: Organizační struktura

Etický kodex