Dobrovolníci

Dobrovolníci jsou vítanou pomocí v průběhu celého roku. Dobrovolníci se zapojují do aktivit zaměřených na prezentaci činností Charity Sobotka, zajišťují provoz Charitního šatníku, a tím pomáhají získávat finanční prostředky pro činnost Charity.

Dobrovolníkem Charity Sobotka se můžete stát i Vy!

V současné době nabízíme spolupráci formou dobrovolné činnosti zejména v těchto oblastech:

  • pomoc v Charitativním šatníku v Sobotce (prodej šatstva, třídění, event. drobné úpravy)
  • trávení volného času se seniory v Domově pokojného stáří v Libošovicích,  vycházky
  • pomoc s organizací akcí pro seniory v Domově v Libošovicích, pomoc při zkrášlování Domova
  • účast na Tříkrálové sbírce (možno i s dětmi)

 V případě zájmu o dobrovolnictví kontaktujte ředitelku Charity Sobotka Bc. Denisu Samkovou DiS.