Charita Česká republika pomáhá již celé jedno století.

V pátek dne 2. 9. 2022 jsme v našem Domově pokojného stáří v Libošovicích společně oslavili

30. výročí založení Charity Sobotka, 100. výročí od založení Charity ČR a Den Charity. Oslavy jsme zahájili bohoslužbou v kapli Domova, kterou celebroval R.D. Mgr. Ing. Václav Novák.

Po dobrém obědě následovalo vystoupení zaměstnanců v oblíbené show nazvané Playback party. Našim uživatelům zazpívali známí a oblíbení čeští umělci. V dobré náladě a krásné atmosféře se neslo i další úžasné vystoupení Pražských pardálů, které nás zvedlo ze sedaček, laviček a některé

i z vozíků a všichni jsme si zatančili na parketu. Jedním z mnoha dojemných okamžiků, o které se Pražští pardálové postarali byla jejich interpretace Smetanovy Vltavy. Nezbývá, než poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na tomto výjimečném dni, jež vykouzlil úsměvy na tvářích našich uživatelů, našim kuchařinkám za výtečné pohoštění, které přímo mizelo ze stolů. A my všichni

v Charitě jedeme dál, nikdy se nevzdáváme a vše děláme z lásky k lidem.

Soňa Rytinová DiS.

vedoucí CHPS
Tel.: 493 571 156 E-mail: YaCCQOQk-9BD1Z2938Es-Z29g