Kontakty

Charitní pečovatelská služba Sobotka

Tel.: 493 571 156, 606 651 173
Libošovice 39, Libošovice, 507 44
Vedoucí služby: Soňa Rytinová, DiS. - vedoucí terénní pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důodu věku (65 +) a tělesného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a kterým pomoc nemůže zajistit rodina a nemohou využívat ani jiné dostupné služby.
 
Poskytováním služby chceme dosáhnout co nejdelšího setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí.  

Přehled nabízených služeb:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Organizace

Seznam lidí

Soňa Rytinová, DiS. - vedoucí terénní pečovatelské služby