Kontakty

Startér

Tel.: 778 062 215
Dubická 992 / Tř. TGM 46, Česká Lípa / Nový Bor, 473 01
Vedoucí služby: Bc. Markéta Chýlková - vedoucí sociálně aktivizační služby Startér
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou na Českolipsku, Novoborsku a Cvikovsku poskytovány osobám, které pečují o alespoň jedno nezaopatřené dítě do věku 18 let. Tyto rodiny se nachází v nepříznivé životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Seznam lidí

Bc. Markéta Chýlková - vedoucí sociálně aktivizační služby Startér
Bc. Vendulka Erbenová - sociální pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa; zástupkyně vedoucí
Oldřiška Volšická - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Nina Šmýdová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa
Kateřina Fabiánová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa
Ivana Kryndlerová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa
Jana Dobrovolná - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Jana Hackelová - pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor