Kontakty

SAS pro seniory a lidi se ZP Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: 571 654 954, 603 549 642
Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Vedoucí služby: Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE

Poskytování služby bylo ukončeno k 31. 8. 2017

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Rožnov pod Radhoštěm

POSLÁNÍ:

Posláním služby je pomáhat lidem prostřednictvím aktivního způsobu života usilovat o zachování jejich tělesné a mentální svěžesti, a tak předcházet jejich společenské izolaci.

 

CÍLE:

Cílem služby je podpořit uživatele v aktivním způsobu života, vytvářet podmínky pro kontakt s vrstevníky, udržet nebo rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byl co nejvíce oddálen jejich odchod do pobytového zařízení nebo využívání služeb sociální péče.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Službu poskytujeme seniorům a lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří se dostali do nepříznivé situace v důsledku věku nebo zdravotního stavu a nechtějí zůstat vyloučeni ze společenského života.

 

PRINCIPY:

  • ·          rovnost a jedinečnost každého člověka – uznáváme lidskou hodnotu každého člověka, vyhýbáme se předsudkům
  • ·          respektování vlastního rozhodnutí uživatele - klademe důraz na to, aby si každý uživatel sám řídil průběh a způsob poskytování služby
  • ·          empatie, úcta
  • ·          respekt k duchovním hodnotám - uznáváme žebříček hodnot každého člověka včetně jeho duchovních hodnot a náboženského přesvědčení, které za všech okolností uznáváme bez ohledu na svůj názor a podle toho také s každým jednáme

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

  •    ·          základní poradenství v sociální oblasti
  •    ·          pomoc při řešení obtížných životních situací
  •    ·          aktivní využití volného času (speciální tělesná cvičení, trénování paměti apod.)
  •    ·          pomoc při vytváření nebo udržování společenských kontaktů

 

KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

Služba je poskytována v nové budově Charity – Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

KDY JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

Služba je poskytována každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin, cvičení probíhá každé úterý a čtvrtek od 8:00 do 9:00 hodin.
Základní sociální poradenství je poskytováno kromě uvedených hodin také každé pondělí a středu v době od 8:00 do 10:00 hodin.

 

KOLIK ZA NAŠE SLUŽBY ZAPLATÍTE:

Služba je poskytována bezplatně, při některých aktivitách si uživatelé mohou přispívat na pracovní materiály.

 

KDE NÁS NAJDETE:

Nová budova Charity –  „Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ - se nachází v centru města v blízkosti kostela přímo u hlavní silnice.

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. - vedoucí a sociální pracovník