Kontakty

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tel.: 417 770 096, 731 402 424
Švermova 2099/16, Litoměřice, 412 01
Vedoucí služby: Bc. Alena Mohauptová - Vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby:

Mechanický invalidní vozík, chodítko, zvedák ze židle, polohovací postel, standardní matrace, antidekubitní matrace, nástavec na WC, vanička na mytí vlasů, sedátko na vanu, koupací vana, židle do sprchy, toaletní židle, močová láhev, podložní mísa, handcycle.

Kompenzační pomůcky jsou půjčovány pouze těm, u kterých bylo pohovorem zjištěno, že se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a pomůcka tak bude napomáhat sociálnímu začlenění, nebo pomůže předcházet sociálnímu vyloučení.

Seznam lidí

Petra Syrová - Kompenzační pomůcky
Bc. Alena Mohauptová - Vedoucí a sociální pracovník