Kontakty

Denní stacionář Radost pro seniory a lidi se ZP (Rožnov p.R.)

Tel.: 603 549 642, 571 654 954
Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Vedoucí služby: Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

 

Denní stacionář Radost

POSLÁNÍ:

Denní stacionář nabízí možnost každodenního pobytu v bezpečném prostředí lidem, kteří jsou v důsledku věku nebo zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Prostřednictvím nabízených činností jim poskytujeme pomoc a podporu k zachování co nejvyšší míry soběstačnosti, začlenění do společnosti a udržení co nejvyšší kvality života.

 

CÍLE:

 • ·          podpora osobní motivace uživatele k aktivnímu trávení volného času
 • ·          udržení a rozvíjení dosavadní soběstačnosti uživatele
 • ·          podpora při zachování dosavadního způsobu života uživatele
 • ·          podpora mezigeneračních vztahů

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Služba je určena seniorům a osobám starším 50 let s pohybovým omezením, chronickým onemocněním nebo poruchami paměti a sníženou schopností orientace, což jim ztěžuje nebo neumožňuje samostatný pohyb v domácím prostředí.

 

ZÁSADY:

 • ·          rovnocenný přístup – respekt k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého uživatele
 • ·          individuální přístup a přiměřená míra podpory podle potřeb každého uživatele
 • ·          podpora k aktivní účasti uživatele na plánování a průběhu služby
 • ·          respektování vlastního rozhodnutí uživatele
 • ·          respekt k duchovním hodnotám - uznáváme žebříček hodnot každého člověka včetně jeho duchovních hodnot a náboženského přesvědčení

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •             pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 •             výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • ·          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • ·          sociálně terapeutické činnosti
 • ·          pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

Služba je poskytována v budově Charity - Centru služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Rožnově pod Radhoštěm. Budova
se nachází v centru města v blízkosti kostela přímo u hlavní silnice.

 

KDY JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

PO – ČT        7.30 – 17.00

               7.30 – 16.00

 

KOLIK ZA SLUŽBU ZAPLATÍTE:

Výše úhrady se řídí aktuálně platným ceníkem:  Ceník úhrad                                   Rovněž je možné se informovat telefonicky nebo osobně v budově Charity v Rožnově p.R.

DALŠÍ FORMULÁŽE KE STAŽENÍ:

Pravidla pro poskytování služby

Vnitřní předpis ke stanovení ceny dopravného pro uživatele                       

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. - vedoucí a sociální pracovník